ABF Slovakia

Združenie pre rozvoj slovenskej Architektúry a stavebníctva

Nezávislá, dobrovoľná a nepolitická organizácia založená členmi za účelom starostlivosti o rozvoj a prezentáciu slovenskej architektúry a stavebníctva. Na dosiahnutie tohto cieľa Združenie využíva vedecko-výskumnú, publikačnú a vydavateľskú bázu svojich členov, rôzne formy osvety a vzdelávania vrátane organizovania súťaží, konferencií, ankiet a výstav.

Responsive image